За сайта

IZBORI-2014

Този сайт е неразделна част от блога Евролибераст. Създаден, програмиран и поддържан от автора на Евролибераст – Гергин Борисов, този сайт има за цел да илюстрира позицията на партиите и коалициите, участващи в предварителните парламентарни избори на 05.10.2014 г., относно правата и потребностите на LGBT хората  (лесбийки, гей, би и трансполови). Информацията, която те предоставят се използва за съставяне на инфографика, предназначена да подпомогне и стимулира избирателната активност в LGBT обществото, гарантирайки му информиран избор.

За да може всички LGBT гражданин на България да направи своя информиран избор, съставих Въпросник с шест въпроса. Всеки от тях засяга един от основните проблеми на LGBT общността, както и голямото общество като цяло.

Този сайт няма за цел да пропагандира или симпатизира на една или друга политическа сила. Изнесените тук данни са доброволно дадени от политическите сили и не подлежат на санкциониране.

Всеки е свободен да посочва или използва информацията, изнесена в този сайт, стига да посочи източника.