Зелените

Партия/Коалиция: Зелените

№ в бюлетината: 23


Въпросник:

Въпрос #1: Какви действия ще предприеме Вашата партия за гарантиране човешките права на LGBT гражданите на България?

ЗНАЧИТЕЛНИНИКАКВИ


10% хомофобна

Въпрос #2: Ако получите мандат за сформиране на правителство ще задействате ли процедура по легализиране на еднополовите бракове или регистрираните съжителства за еднополови двойки?

ТВЪРДО ДАТВЪРДО НЕ


10% хомофобна

Въпрос #3: Трябва ли да се въведе задължително обучение по сексуално здраве и култура в училищата, включващо сексуалните ориентации и ще го заложите ли в образователната си програма?

ТВЪРДО ДАТВЪРДО НЕ


10% хомофобна

Въпрос #4: Ще работите ли за криминализация на престъпленията от омраза по признак сексуална ориентация и полова идентичност?

ТВЪРДО ДАТВЪРДО НЕ


>10% хомофобна

Въпрос #5: Трябва ли да се забранят Sofia Pride и други кампании, целящи създаване на видимост на сексуалните малцинства?

ТВЪРДО НЕТВЪРДО ДА


>100% хомофобна

Въпрос #6: Ако получите мандат за сформиране на правителство, ще работите ли по либерализация на административните дефиниции за "пол" така, че да включват и регулират статута на трансполовите и интерсексуалните граждани?

ТВЪРДО ДАТВЪРДО НЕ


60% хомофобна

Зелените е 10% нетолерантна към LGBT общността

Зелените отговориха на въпросите на 25.09.2014 г.

Оценка по шестобалната система: Отличен 6-

Зелените са известни с позицията си, че LGBT българите заслужават равноправието, за което се борят. Отговорите им не са изненадващи – като членове на European Greens, групата на еко партиите в Европейския съюз, те са задължени да работят за елиминирането на хомо и трансфобията. В отговорите им се наблюдава пълна подкрепа за LGB общността, но не толкова по отношение на трансполовите и интерсексуалните българи. Либерализацията на дефиницията за пол и административните пътеки, обслужващи трансполови и интерсексуални са от ключово значение, както за тяхната интеграция, така и за гарантиране правата и защитата им от дискриминация, насилие, административен произвол и др.

Пожелаваме на Зелените успешна кампания!


50 LGBT българи, подкрепящи Зелените

Пол
Сексуална ориентация
Възраст
Местожителство

7 хетеросексуални българи, подкрепящи Зелените

Пол
Сексуална ориентация
Възраст
Местожителство